Kundavtal & Cookies

Varför har vi en integritetspolicy?

Szilvia Städ AB värnar om din personliga integritet och vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Szilvia städ AB.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Szilvia Städ AB

Lämmelvägen 4 

35245 Växjö

Org.nr. 559048-1874

info@szilviastad.se   

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Szilvia Städ AB samlar in uppgifter från dig när du registrerar dig som kund genom vår kundtjänst.

Vi samlar
När du blir kund hos oss så samlar vi in:
 • Mer specifik bostadsinformation
 • Personnummer
 • Larmkoder
 • Dörrkoder
 • Nycklar 

För vilket ändamål samlar vi in personuppgifter?

 • Hantera din beställning / uppdrag.
 • Utföra din beställning / uppdrag.
 • Informera via SMS-avisering/ e-mail.
 • Kommunicera med dig vid eventuella problem med tjänsten och svara på frågor.
 • Följa bokföringslagen.
 • Fullgöra avtal med tredje part (underleverantörer till oss).
 • För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.
 • För att kunna anpassa Szilvia Städ AB efter ditt beteende och preferenser.
 • För att kunna marknadsföra oss till dig.

Rättsliga grunder

Genom godkännande av orderbekräftelse fullgör kunden köpeavtalet. Insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna leverera tjänster och fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagstadgade krav på lagring som t.ex. bokföringsregler gör att vi är skyldiga att spara informationen i sju år. Andra legitima skäl till att uppgifter måste sparas är t.ex. obetalda skulder.

Kundens samtycke. Vid genomförandet av köpet samtycker kunden att Szilvia Städ AB hanterar personuppgifter, för att kunna administrera och utföra uppdraget.

Kundens samtycke användning av e-post adress

Vid genomförandet av köpet samtycker du att Szilvia Städ AB  använder din e-postadress till marknadsföring som exempelvis:

 • E-post register för att kunna marknadsföra till kunden via e-post.
 • Annan marknadsföring såsom exempelvis anpassade målgrupper för att kunna marknadsföra till kunden helst avböja att vara med i registret genom att kontakta oss via mejl eller telefon. Observera att vi har en handläggningstid på upp till en månad.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part).  Uppgifter kring RUT avdrag.

Begäran om registerutdrag

Kunden har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter som finns hos Szilvia Städ  AB. Observera att vi har en handläggningstid på upp till en månad.

Rätta uppgifter

Om det skulle vara något fel i kundens uppgifter kan kunden begära att få dem rättade genom att kontakta oss.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Ett Bokföringsföretag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.  

2) Banker. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Du kan antingen ringa oss eller skicka ett mail.

Telefon: +46 76714 40 59

E-post: info@szilviastad.se

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Visma Program. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Cookiepolicy

Szilvia Städ AB  använder cookies på denna webbplats. Szilvia Städ AB kan inte identifiera dig genom dessa cookies.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen lagrar i din dator, mobil, surfplatta eller på annan enhet som du använder. När vi hänvisar till ”cookies” i den här cookiespolicyn så omfattas även andra tekniker och verktyg som hämtar och lagrar information i din dator, mobil, surfplatta eller på annan enhet som du använder.

Cookies för funktion & analys

Cookies för marknadsföring

Samtycker du till att vi använder cookies?

Du godkänner själv om du vill att Szilvia Städ AB lagrar cookies på din dator, mobil, surfplatta eller på annan enhet som du använder när du besöker vår webbplats.

Uppdaterad: 2021-03-29 20:26:36